Tinnitus

alebo ušný šelest je hučanie, syčanie, pískanie alebo pociťovanie zvukov ušiach, ktoré počuje len postihnutý. Je to síce problém vyskytujúci sa prevažne u staršej populácie no nevyhýba sa ani mladším osobám, ktorí ho pociťujú.  Nie je považovaný za chorobu, ale za príznak, je sprievodným javom pri určitých chorobách, ale vo väčšine prípadov je jeho príčina neznáma.

Predpokladá sa, že až 30 % ľudí vo veku nad 65 rokov trpí týmito ťažkosťami.  Ušný šelest sa 2 x častejšie vyskytuje u ľudí s poruchou sluchu, ale môže sa vyskytnúť aj u dobre počujúcich ľudí.  Za chorobný príznak sa považuje ak počas dňa človek pociťuje hučanie v ušiach nepretržite dlhšie ako 10 minút.

Typy tinnitu

Subjektívny tinnitus

je nezdravé vnímanie zvukov nezávisle od vonkajšieho zdroja. Hučanie v ušiach má nepravidelný charakter. V tomto prípade je porucha vo vláskových bunkách v kochlei (v časti vnútorného ucha).

Objektívny tinnitus

vzniká z dôvodu poruchy cievneho zásobenia ucha, alebo jeho okolia (útlak arteriálneho riečiska, vznik artério-žilovej spojky a pod.)

Ako pomáha hyperbarická komora pri liečbe Tinnitu?

Podľa odborných štúdií a publikácií pri tinnite vzniknutom nedostatočným prekrvením vnútorného ucha a nedostatočným okysličovaním je terapia v hyperbarickej komore veľmi účinná. Kyslík dodaný do organizmu za podmienok zvýšeného tlaku lepšie prenikne do postihnutej oblasti vnútorného ucha a po niekoľkých sedeniach v pretlakovej komore obvykle tinnitus ustúpi.

Terapia v hyperbarickej komore je bezpečná, bez vedľajších účinkov a môže byť považovaná za liečbu prvej voľby.  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress