Neurologické ochorenia pohybu

Hyperbarická oxygenoterapia predstavuje v kombinácii s neurorehabilitáciou jedinečný koncept svojho druhu v Európe.

Pacienti s detskou mozgovou obrnou, kraniocerebrálnym poranením, alebo po mozgovej príhode môžu popri osvedčenom koncepte kozmického tréningu siahnuť po hyperbarickej oxygenácii.

Pri hyperbarickej oxygenácii (HBO terapii) prijíma telo pod pretlakom kyslík. V hyperbarickej komore “sa telo dýchaním prebúdza.“ Tzv. spiace neuróny v centrálnom nervovom systéme sa aktivujú. To stupňuje kapacitu mozgu učiť sa a pohybový systém sa stáva „učenlivejším“ a znesie vyššiu záťaž. Následným tréningom sa nové informácie v mozgu lepšie “ukotvia“.  Takto sa centrálny nervový systém učí správnym pohybovým stereotypom.

Univ.Prof.h.c.mult.Dr.Dr. Franz Gerstenbrand z Karl-Landsteiner Inštitútu, špecialista v oblasti kozmickej medicíny, spolu s medicínskym personálom z Adeli centra vytvoril novú koncepciu terapie: ,,Koncepcia pochádza z USA, kde sa kombinácia propriocepcie s hyperbarickou oxygenáciou už osvedčila a kde boli publikované štúdie, na ktorých som sa spolupodieľal. Práve v neurorehabilitácii môžeme u  pacientov na základe inovatívnej kombinácie terapií očakávať zlepšenia. Adeli Centrum je priekopníkom v jedinečnej kombinácii uvedených metód v rehabilitácii pacientov s poškodením centrálneho nervového systému v Európe.“

HBOT a neurologické ochorenia

Pri neurologických ochoreniach

HBOT zlepšuje mozgovú mikrocirkuláciu a mozgový metabolizmus, znižuje opuch mozgu, zvyšuje priepustnosť hematoencefalickej membrány a zachováva činnosť čiastočne poškodených tkanív. Zároveň preventívne pôsobí na progresiu mozgovej lézie pred sekundárnymi vplyvmi.

Pri detskej mozgovej obrne

použitie HBOT znižuje spascititu, poškodenie zraku, sluchu a reči. Aj keď zlepšenia sú u jednotlivých pacientov individuálne, pri použití kombinácie HBOT, rehabilitácie a iných doplnkových metód sú nezriedka zaznamenané výrazné zlepšenia zdravotného stavu.

Pri cerebrovaskulárnych ochoreniach

sa udáva zlepšenie stavu o 40-100%. Dochádza k výraznému zníženiu spasticity pri zlepšení funkcie neurónov v postihnutých oblastiach mozgu a k vzostupu parciálneho tlaku kyslíka v hypoxickom svale. Ďalej stúpa duševná a kognitívna výkonnosť.

Pri poraneniach miechy

existujú dôkazy, že HBOT podávané prvé 4 hodiny po úraze znižuje poškodenie chrbtice a zlepšuje následnú rehabilitáciu.

Pri traumatických
poraneniach
mozgu

HBOT znižuje vnútro lebečný tlak, ale súčasne poskytuje vysoké dávky kyslíka mozgovému tkanivu. To preruší cyklus ischémia, hypoxia, opuch a hromadenie voľných radikálov. Je tu lepší aeróbny metabolizmus, zníženie laktátu, zvýšenie kreatínfosfátu a ATP v mozgu. Pod vplyvom HBO sa dodávka kyslíka v postihnutej oblasti zvyšuje.

Liečebný pobyt v kombinácii s intenzívnou rehabilitáciou v ADELI obleku

Pri kombinácii hyperbarickej oxygenoterapie s rehabilitačným programom Adeli je pobyt najčastejšie 3 alebo 4-týždňový. V rámci pobytu je u každého pacienta individuálne nastavený program kombinácie neurorehabilitácie a hyperbarickej oxygenoterapie na základe dôkladného posúdenia jeho zdravotného stavu. Expozície u jednotlivých pacientov môžu byť denne (výnimočne dokonca aj dva razy za deň) alebo každý druhý deň. Dosiahnuté výsledky našich pacientov potvrdzujú účinnosť takejto kombinácie. HBOT tak priniesla novú nádej pre mnohých našich pacientov trpiacich neurologickými ochoreniami pohybu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress