Ostatné indikácie

Na Slovensku sú schválené indikácie HBOT rozdelené do troch skupín:

 • I. skupina (primárne)  – HBOT má rozhodujúci význam pre výsledok liečby
 • II.skupina (sekundárne) – HBOT má výrazne pozitívny význam pri konečnom výsledku liečby
 • III.skupina – obligátne indikácie

 

Primárne:

 • Otrava plynmi
 • Cush syndróm
 • Dekompresná choroba
 • Plynová embólia
 • Ťažké bakteriálne infekcie

 

Sekundárne:

 • Diabetes mellitus s komplikáciami
 • Ischemické vredy pri ICHDK
 • Komplikácie varixov dolných končatín
 • Implantačná chirurgia
 • Postradiačné – indukované lézie tkanív
 • Náhla hluchota
 • Osteomyelitída
 • Poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov

 

Obligátne:

 • Postradiačné lézie CNS
 • Akútne oftalmologické príhody
 • Nehojace sa rany
 • Popáleniny a omrzliny

 

Indikácie schválené v Európe:

Zoznam indikácií je celoeurópskym konsenzom, ktorý je podložený vedeckými dôkazmi a bol schválený EUBS (European Underwater and Baromedical Society) a ECHM (European Committee for Hyperbaric Medicine):

Akútne stavy

 • vzduchová a plynová embólia
 • dekompresná choroba
 • otrava oxidom uhoľnatým
 • klostrídiová myonekróza (plynná sneť)
 • ostatné agresívne sa správajúce infekcie – hlavne nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, nekrotizujúce fasciitídy vrátane Furnierovej gangrény
 • drvivé poranenia (crush injury), ťažké akútne traumatické ischémie mäkkých tkanív, compartment syndróm
 • popáleniny
 • náhla hluchota
 • ťažké anémie krvácavej etiológie
 • včasná fáza obesenia

 

Chronické stavy

 • ischemické štepy a laloky
 • refraktérna osteomyelitída
 • radiačné poškodenia kostí a mäkkých tkanív (cystitída, proktitída, enteritída)
 • problematické a ťažko sa hojace rany
 • neuroblastóm IV. štádium
Kompletný zoznam indikácií s počtom expozícií a sérií

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress