Partneri

ADELI Medical Center

ADELI Centrum je medzinárodné rehabilitačné centrum s mimoriadne intenzívnou, nanajvýš individuálnou terapiou a starostlivosťou. Tento koncept a vyžívanie poznatkov kozmickej medicíny a iných vedomostí, zaručujú maximálny stupeň úspešnosti liečby u každého pacienta.

Kúpele Piešťany

Prírodné liečivé zdroje – termálna minerálna voda a unikátne sírne liečivé bahno – boli základom pre vznik Piešťanských kúpeľov. Svetoznámymi sa stali vďaka moderným metódam liečby reumatizmu a iných ochorení pohybového aparátu, ale aj prekrásnemu kúpeľnému parku, bohatému kultúrnemu a spoločenskému životu, širokým možnostiam športového vyžitia a aktívneho oddychu.

Mesto Piešťany

Piešťany sú kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie. Hospodárstvo mesta je závislé na liečebnej starostlivosti, turistickom ruchu, elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle. Preteká ním rieka Váh. Má nížinné, teplé a suché podnebie.

 

Občianske združenie malíček

Občianske združenie malíček podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Poskytuje im informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii. Spolupracuje tiež s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.

Patrónkou občianskeho združenia malíček je slovenská herečka a seriálová pediatrička Zdena Studenková.

Slovenský paralympijský výbor (SPV)

Slovenský paralympijský výbor (SPV) vznikol 31. januára 1995. SPV je uznaným členom Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) združujúceho 168 členských štátov sveta, a Európskeho paralympijského výboru (EPV) ktorý má 52 členov. SPV má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. SPV podporuje rozvoj paralympijských športov a disciplín, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca.

Cukrovka n.f.

je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a vývoja, pričom sa zameria najmä na: podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu súvisiacich s ochranou a podporou zdravia a vzdelávania, podporu formou príspevku na výskum a vývoj nových zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálov, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, nákup odbornej literatúry a podporu výmenných a ozdravných pobytov.

Pod patronátom Ústavu polymérov SAV

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress